Kako se piše miješana ili mješana?

Kako se piše miješana ili mješana?

 

Piše se miješana.