Kako se piše džuma ili đuma?

Kako se piše džuma ili đuma (muslimanska molitva)?

Piše se džuma.