Kako se piše vijerujem ili vjerujem?

Kako se piše vijerujem ili vjerujem?

 

Piše se vjerujem.